امروز یکشنبه 25 بهمن 1394

نام کاربری         رمز عبور                   نام کاربری یا رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟

 

 
 
 
 
ادبیات:
  استاد پیمان احمدی گنجه / تهران / -
 استاد بهزاد ذاکری / تهران / -
 استاد سعید سلطانی/ تهران / -
استاد مهران شرفی/ تهران / -
استاد سعید عنبرستانی/ تهران / -
استاد شاهین زاد/ تهران / -
استاد جمال توکلی/ تهران / -

 

عربی:
استاد ناصر ساجد/ تهران / -
استاد مهدی شرفی/ تهران / -
استاد مسعود عرب/ تهران / -
استاد علی نائیجی/ تهران / -
استاد علی همدانی/ تهران / -
 
 

دین و زندگی:
استاد مسلم بهمن آبادی/ تهران / -
استاد سعید شبقره / تهران / -
استاد کریمی/ تهران / -
 
 
 

زبان انگلیسی:
استاد فراهانی / تهران / -
استاد حسین سهرابی / تهران / -
استاد رجب ترقی/ تهران / -
استاد صمد عزیز پوریان / خرم آباد/ -
استاد رضا کیاسالار/ تهران / -
استاد کامران معتمدی/ تهران / -
استاد کیوان معتمدی/ تهران / -
استاد اناری/ تهران / -
استاد جابری/ تهران / -

 


حسابان و دیفرانسیل:
استاد محمود مومنی / تهران / -
استاد پیام کریمی نیا / تهران / -
استاد اکبر کلاه ملکی / تهران / -
 

هندسه گسسته:
استاد فاطمه حق شناس/ تهران / -
استاد مهدی عزیزی/ تهران / -
استاد محسن محسنی/ تهران / -
 

 
ریاضی تجربی:
استاد محمدرضا چگینی/ تهران / -
استاد عباس اعتزازیان/ تهران / -
استاد علی بیرانوند/ خرم آباد/ -
استاد محسن خلیلی/ تهران / -
استاد سیروس فریدون پور/ بوشهر/ -
استاد محمد راشکی/ تهران / - 
 

زیست شناسی:
استاد مهدی آرام فر/ تهران / -
استاد اشکان هاشمی/ تهران / -
استاد مهرداد عالی پور/ تهران / -
استاد ابوذر نصری/ تهران / -
استاد علیرضا کریمی نیا/ تهران / -
استاد محمد تقی محسنی/ تهران / -
استاد مجید دلگشا/ تهران / -
استاد محمد رضا امیر/ تهران / -
استاد حنیف عظیمی/ تهران / -
 
 
 

شیمی:
استاد افشین احمدی/ تهران / -
استاد جلیل زارع/ تهران / -
استاد مجید شمس/ تهران / -
استاد علی رشید وند/ خرم آباد / -
استاد سعید صابونچی/ تهران / -
استاد خسرو صادقیان/ تهران / -
استاد خداداد کوهی/ تهران / -
استاد محمدرضا نصیری/ تهران / -
استاد سیامک یزدان شناس/ تهران / -
استاد بابایی/ تهران / -
 
 

فیزیک:
استاد حسین خوشنام/ تهران / -
استاد محسن طالب مهر/ تهران / -
استاد مصطفی علی پور/ خرم آباد / -
استاد حامد مزینانی/ تهران / -
 

 
اختصاصی انسانی:
استاد یزدانی/ تهران / -(فلسفه و منطق)
استاد مجتبی روشن/ تهران / -
استاد سعید ترابی/ تهران / -
استاد ناصر فراهانی/ تهران / -
استاد علی معزی/ تهران / -
استاد هوشنگ اورنگ/ تهران / -
استاد احمد براتی/ تهران / -
استاد علی نوری/ تهران / -
استاد فرزاد سالک نیا/ تهران / -
 
 
 
 
 

  
 

 
این سایت و محصولات آن در مراجع ذیربط قانونی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده است لذا به موجب بند 5 از ماده 2 قانون حمایت از ناشرین و مولفین هیچ شخصی اجازه کپی کردن
فروش و یا الگوبرداری از ایده ی تمام یا بخشی از محصولات این سایت را ندارد و با متخلفین برابر قانون رفتار خواهد شد.


www.armansepehr.com